logo valleiglas
winkelmand

Winkelmand

login

Log in

 • Binnen 24 uur een leverdatum
 • Korte communicatie lijnen
 • Gratis bezorging vanaf € 500,00
 • Zeer scherp geprijsd

 

 Algemene Voorwaarden

Algemene levervoorwaarden Valleiglas gevestigd in Zwartebroek, versie 10-01-2023

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Valleiglas. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Valleiglas.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Valleiglas behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3: Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 : Vallei Glas behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Bestellen

2.1: Vallei Glas heeft voor glasproducten en aluminium profielen een webshop waarin klanten zelf hun producten kunnen samenstellen.

2.2: De klant is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke bepalingen en geldende normen (bv NEN 3576, richtlijnen uit de NPR 3577, etc.). Valleiglas kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van deze normen. Vallei Glas kan telefonisch of per mail tips of adviezen geven, maar Vallei Glas is nooit aansprakelijk te stellen voor de uitvoering daarvan omdat wij geen bouwtechnische ondersteuning of garanties kunnen bieden. 

2.3: Vallei Glas werkt samen met meerdere fabrikanten. We volgen de lever- en garantievoorwaarden van de fabrikanten. U kan deze te allen tijde opvragen bij Vallei Glas.

2.4 : De klant is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van het glas en aluminium profiel. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
De klant geeft betreft glas altijd de netto afmetingen van het glas door en dient zelf te zorgen voor voldoende omtrekspeling i.v.m. de glastoleranties m.b.t. de productie. Er wordt altijd geprobeerd uw opgegeven maat precies te produceren. Nietteming zijn er (volgens de branchenormen) de volgende glastoleranties t.o.v. uw opgegeven maat.

Zorgt u zelf voor voldoende omtrekspeling.

Bij gebruik van roosters zorgt de klant zelf voor de juiste netto berekening van het glas tenzij anders vermeldt.

De klant geeft betreft aluminium profiellengtes de netto maten die eventueel passend zijn.

Afbeeldingen in de webshop kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

2.5: Retourrecht/herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerk producten van Valleiglas. Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Hieronder vallen onder andere alle soorten glas en aluminium profielen die u met persoonlijke maatvoering en opties invoert. Dit betekent dat je reeds bestelde en ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kunt retourneren/annuleren. Als u dit aantoonbaar anders heeft besproken met Valleiglas, geldt er een uitzondering.

Standaardartikelen die geen bewerking vereisen, vallen binnen het herroepingsrecht. U kunt uw producten tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag  minus de verzendkosten gecrediteerd. Het aankoopbedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort. Een klacht t.a.v. het product of levering dient binnen 48 uur gemeld te worden. U kunt hiervoor contact op nemen met verkoop@valleiglas.nl onder vermelding van uw ordernummer, klachtbeschrijving en foto’s. 

2.6: Valleiglas behoudt het recht nadat een order geplaatst en betaald is een toeslag te vragen indien dit nodig is. De klant mag dan de order alsnog annuleren.

De inhoud van de order en het orderbedrag is pas definitief overeengekomen als Valleiglas de geplande leverdatum aan de klant per email verzonden heeft.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1: De overeenkomst van klant naar Valleiglas komt definitief tot stand na betaling en daarmee acceptatie van de algemene voorwaarden van Valleiglas van een bestelling via de webshop. Ter controle krijgt de klant een omschrijving van de opgegeven bestelling per email (orderbevestiging). Na betaling door de klant aan Valleiglas, bent u bij de betaling actief akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden en is de opdracht van de klant naar Valleiglas definitief. 
3.2: Afspraken welke schriftelijk, mondeling (bv. telefoon) of digitaal (bv. email) tot stand komen zijn bindend.

Artikel 4: Bezorgen of afhalen van goederen

4.1 : Valleiglas levert glas in Nederland m.u.v. de Waddeneilanden.
Tevens rekent Valleiglas meerkosten bij bezorging van glas in Brabant en Limburg, u ontvangt hier na bestelling bericht van.
4.2 : Goederen worden op één adres afgeleverd op de begane grond. Indien het adres niet goed en veilig (ter beoordeling des chauffeur) bereikbaar is, wordt het in bijzijn van klant op een dichtsbijzijnde locatie gelost.
4.3 : Goederen kunnen afgehaald worden (met uitzonderingen daargelaten). Bij afhalen is transport volledig voor eigen risico van de klant.
U ontvangt na bestelling per emailbericht uw afhaaldatum. Onze magazijnen houden uw order vanaf de officiele afhaaldatum 6 weken gratis in bewaring. Na 6 weken is Vallei Glas gerechtigd stallingskosten aan u door te berekenen a 25 euro per order per week tot maximaal 250 euro per jaar.
4.4 : Vallei Glas is gerechtigd tot het doen van verdeelde leveringen. Dit zal altijd in overleg plaatsvinden.
4.5 : Op de afgesproken datum van aflevering, dient bij voorkeur de klant of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn op het afleveradres. Vallei Glas kan niet aangeven op welk tijdstip de goederen geleverd worden. Indien niemand aanwezig is op het afleveradres worden de goederen toch afgeleverd. De chauffeur lost op een veilige plek. Alleen hij kan beoordelen wat een veilige plek is.
4.6 : Glas is een breekbaar product en tijdens het productie- en logistieke proces (alle artikelen) kan er onder andere daarom ongewilt vertraging ontstaan voor de levering aan de klant. Opgegeven leverdata zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden (o.o.v.). Vallei Glas zal haar uiterste best doen om eventuele verschuivingen tijdig te melden. Helaas zal dit niet altijd lukken, omdat Vallei Glas hierbij afhankelijk is van tijdige en accurate informatie van derden. Het niet bezorgen of gereedstaan voor afhalen op de opgegeven datum kan nooit reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.  Bevestigde geplande levertijden gelden ter indicatie, zijn onvoorziene omstandigheden voorbehouden (o.o.v.) en zijn nimmer een fatale levertermijn. Tevens kan dit nooit een reden zijn om overlast of bijkomende kosten (directe of indirecte schade) uwerzijde op Vallei Glas te verhalen.

Artikel 5. Prijzen en betaling
5.1 : Alle genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. U betaald via Ideal, Bancontact of Paypal tijdens uw bestelling het totale bedrag (vooraf).

5.2 : Vallei Glas behoudt het recht nadat een order geplaatst is een toeslag te vragen indien dit nodig is in verband met hogere inkoopprijzen dan normaal.

5.3 : Wilt u oud glas inleveren dan wordt u daar 75 euro voor in bij u rekening gebracht. Dit wordt apart en meestal achteraf aan u gefactureerd. 


Artikel 6. Transport risico

6.1 : Het transport van het bestelde glas in voor risico van de koper. Daarom verzekert Vallei Glas alle transporten tegen breuk gedurende het transport naar het opgegeven afleveradres. In geval van breuk tijdens het transport volgt gratis herlevering.
6.2 : Zichtbare schade dient direct aan de chauffeur te worden gemeld en moet vermeld worden op de vrachtbrief. Binnen 3 dagen na ontvangst van het glas moet de schade schriftelijk (bij voorkeur per email) aan Vallei Glas gemeld worden. Zichtbare schade, welke niet op deze wijze is vastgelegd, wordt geacht te zijn ontstaan na levering en valt dientengevolge niet onder de dekking van de transportverzekering. Het is daarom verstandig altijd iemand aanwezig te hebben voor controle bij aflevering! Beschadigd glas dat reeds geplaatst of verwerkt is, wordt niet gedekt door de transportverzekering.
6.4. Indien u zelf het glas ophaalt, vervalt garantie op breuk vanaf het moment dat u het pand van de ophaallocatie verlaat en tevens geldt dat een breuk of schade door het transport voor uw eigen risico is. Wel is het zo dat Vallei Glas niet aansprakelijk is voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier en de leverancier geeft uw bestelling niet mee ivm veiligheid tijdens het vervoer in uw personenauto. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met transportbusje of vrachtwagen op dient te halen ivm veiligheid voor uzelf.


Artikel 7. Aflevering

7.1 : De levertijd is gemiddeld en verschilt per product na definitieve opdracht. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk. Voor een spoedlevering geldt een toeslag. Bij verschillende producten in een bestelling geldt standaard de langste levertijd voor aflevering in eenmaal. Vallei Glas is gerechtigd tot deellevering(en) al dan niet met een bijbetaling voor de transportkosten iom de klant.
7.2 : Reclames over transport schades dienen direct bij aflevering aan de chauffeur kenbaar gemaakt te worden. Indien er niemand aanwezig was op moment van aflevering dienen evt. transportschades binnen 48 uur gemeld te worden.
7.3 : U wordt geacht de overeenkomst bij aankomst nauwkeurig te controleren op ondeugdelijkheid.
U dient dit 48 uur na ontvangst van de goederen of oplevering per email met tekst en foto’s kenbaar te worden gemaakt aan verkoop@valleiglas.nl 
7.4 : Glaskleur van standaard en extra helder glas zijn nooit 100% zonder groenige tint, vaak aan de rand van het glas te zien. Dit is inherent aan het product.
Afbeeldingen op de website kunnen qua kleur altijd afwijken van de werkelijk onder invloed van o.a. scherminstellingen en bepaalde lichtval.  
7.5 : Het afleveradres dient bereikbaar te zijn voor vrachtwagens en er dient voldoende ruimte te zijn om te lossen.
Het glas wordt in principe los en onverpakt geleverd. Bij grotere hoeveelheden wordt glas eventueel op pallets/bokken geleverd. U dient deze zorgvuldig te behandelen want deze zijn/blijven eigendom van de leverancier. Glasbokken vertegenwoordigen een waarde van 650 euro excl. btw. De maximale gebruiksduur van pallets/bokken is beperkt tot een maand, daarna wordt er huur doorgerekend. Deze huur wordt aan u doorgerekend en bent u verplicht te voldoen. Bokken dienen daarom zo spoedig mogelijk leeg en schoon voor retourname te worden aangeboden/gemeldt. Indien de glasbok niet retour komt, bent u verplicht de waarde van de glasbok te voldoen. Een nog niet retour genomen glasbok kan nooit een reden zijn om een betaling of order op te schorten of aan te vechten.
7.6: Vallei Glas is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier. Bij het afrekenen wijzen we u erop dat u de bestelling met auto met ingeklapte bank of kofferbak afhaalt (zonder kinderen erbij) voor uw eigen veiligheid. Het glas in onverpakt, ter plekke is wel enig verpakkingsmateriaal, maar neemt u zelf bijv. een laken of deken mee. Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat ivm de garantie. Nadat u het afhaalpand verlaat, vervalt de fabrieksgarantie.

7.7: Klachtenregeling
a. Klachten over de producten moeten binnen 48 uur, volledig en duidelijk omschreven met foto’s worden ingediend bij verkoop@valleiglas.nl, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
b. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Valleiglas binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
c. Geschillen op overeenkomsten tussen Valleiglas en de consument of ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
d. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 8. Garantie dubbelglas en aluminium (dak)profielen. 

8.1 : Vallei Glas levert dubbelglas/isolatieglas met 10 jaar fabrieksgarantie (LET OP! niet voor dakbeglazing en andere glassoorten) . De fabrikant garandeert daarom dat gedurende 10 jaar geen vermindering van doorzicht zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde.
Niet onder de garantie vallen o.a.:
• de plaatsing
• glas geplaats onder een hellingsgraad (schuine plaatsing in dakramen, veranda’s en soortgelijken)
• schade, veroorzaakt door water in de sponning
• mechanische en thermische breuk
• barometrische invloeden
• condensvorming op de kamerkant
De garantievoorwaarden van Vallei Glas zijn leidend voor het bepalen of een klacht binnen de garantievoorwaarden valt.
De klachtenprocedure van Vallei Glas zal hier altijd gevolgd worden. 
8.2 : De garantie op isolerend dubbelglas en HR-isolatieglas is ondermeer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing volgens de fabrieksvoorschriften en wettelijke normen. Voor een goede plaatsing is het van belang dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van dubbele beglazing.

De belangrijkste voorwaarden voor een goede plaatsing van dubbelglas zijn:

 • glas laten plaatsen door vakmensen;
  • geschikte sponningmaat;
  • glas loshouden van de sponning;
  • gebruik van steun- en stelblokjes;
  • ruimte tussen glas en sponning ventileren;
  • ruimte tussen glas en glaslat met kit of kunststofprofiel waterdicht afwerken.;
  Bij het beglazen dienen de Nederlandse Norm NEN 3576 ‘beglazen van kozijnen, ramen en deuren’ en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577 ‘beglazen van gebouwen’ in het algemeen uitgangspunt te zijn.

Op overig glas/glasproducten geldt geen garantie nadat u het in eigen bezit heeft. Transport door ons is verzekerd en u kunt tot 48 uur schade aan het glas aan ons te melden. Daarna vervalt elke garantie.

Op enkel glas zit geen garantie. We leveren u een goed product. Als het glas beschadigd is, mag u binnen tot max. 48 uur vanaf de dag van aflevering op uw adres garantie reclameren. Indien u het glas zelf afhaalt, vervalt garantie zodra u het pand verlaat.
8.3: Garantievoorwaarden: op (niet isolatie-) glas op maat, dak beglazing en standaardartikelen in de webshop geldt ten alle tijde de fabrieksgarantie van de fabrikant, de leverancier van Valleiglas.nl. De fabrieksgarantie is uw garantie die u altijd bij ons kan opvragen. 
8.4: Fotoglas Producteigenschappen en uitsluitingen garantie:

Het is mogelijk dat er enkele vlekjes/stofjes of korreltjes zichtbaar of vloeibaar zijn. We proberen er alles aan te doen dit te voorkomen, maar dat is niet 100% te voorkomen.

Dit is inherent aan het product u kunt dit niet reclameren, de toegepaste kit kan de foto laag op de lange duur beïnvloeden.

8.5 Garantiebepalingen aluminium (dak)profielen.
Alle profielen worden geproduceerd onder EN15088-1:2005en EN755-1norm. De aluminium samenstelling is voornamelijk ENAW-6060en/of DIN AIMgSI0,5F22 kwaliteit. De garantietermijn op aluminium bedraagt 10 jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat aluminium uit zichzelf een oxidelaagje vormt waardoor het beter bestaand is tegen andere elementen. De mate hiervan is afhankelijk van de toepassing en omgeving. 
Uitsluitingen van garantie:
– Elke schade als gevolg van foutieve installatie, montage of gebruik dat begrenzingen overschrijdt. 
– Betreft de categorie dakprofiel los welke in alle mogelijke maatwerksituaties wordt toegepast, kan Vallei Glas geen aansprakelijkheid aanvaarden aangaande de technische bouwconstructie en mogelijke maximale belasting. Schade aan de aluminium profielen, rubbers of verdere constructie door te zware belasting of te zwakke onderconstructie.
Vallei Glas belasting kan Vallei Glas niet garanderen daar we geen bouwtechnische berekeningen maken. Vele elementen zijn van invloed op de belasting: glasgewicht, hellingsgraad, juiste montage, werking onderconstructie of ander roerend 
– Elke schade als gevolg an onvermijdelijke natuurrampen, vuur, storm enz.
– Normale slijtage of degeneratie
– Producten van hout. Hout is een natuurproduct en er wordt geen garantie verleend op de werking (scheure, tordatie en kromtrekken), maatvoering en degenereren va hout.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 : Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Vallei Glas in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Vallei Glas niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Vallei Glas.
9.2 : De klant vrijwaart Vallei Glas te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 : De klant vrijwaart Vallei Glas te dezer zake tegen alle aanspraken die te maken hebben met het verkeerd of ondeskundig inmeten, (bouwkundig) berekenen, bestellen of monteren door de klant of door derde die de klant (via Vallei Glas) heeft aangesteld of ingehuurd.
9.4 : De aansprakelijkheid van Vallei Glas blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Vallei Glas de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.5 : De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Vallei Glas ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.6: Vallei Glas is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten of overlast, indien u tijdens het afrekenen kiest om het glas af te halen bij de leverancier.  Controleer het glas goed voordat u de deur uitgaat ivm garantie. 
9.7: Per email via verkoop@valleiglas.nl verzonden info, advies en/of prijzen zijn niet bindend. Het is een vrijblijvende service die Vallei Glas aan klanten verleend. Vallei Glas is daarvoor niet verantwoordelijk te stellen.

9.9: Indien uw bestelling wordt bezorgd is het glas verzekerd tijdens transport en lossen tot bij u voordeur. Elke schade die naderhand wordt ontstaan valt niet onder de garantie en is niet voor rekening van Vallei Glas. Indien u schade of een fout ontdekt welke aannemelijk niet door u veroorzaakt is, wilt u die binnen 48 uur melden bij verkoop@valleiglas.nl. Elke melding na 48 uur wordt i.o.m. de leverancier beoordeeld op mogelijkheid tot garantie, maar de garantieplicht is dan niet vanzelfsprekend.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 : Op alle overeenkomsten van Vallei Glas is het Nederlands recht van toepassing
10.2 : In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarde